Het CDA is blij met de uitwerking van het regeerakkoord om het kindgebonden budget te verhogen voor werkende ouders. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen is bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Op dit moment krijgen alleenstaande ouders een hoger kindgebonden budget dan 2-oudergezinnen, omdat zij aanspraak kunnen maken op een verhoging van het budget via de zogenoemde alleenstaande-ouderkop. Met een wetswijziging krijgen ook paren een extra financieel steuntje in de rug.

Stabiele gezinnen
Familie en gezin bieden voor veel mensen een belangrijke houvast. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veilig en liefdevol kunnen opgroeien én de zekerheid hebben er niet alleen voor te staan. CDA-woordvoerder René Peters: ‘Het opvoeden van kinderen kost veel tijd en kan zwaar zijn, zeker wanneer je werkt. Van ouders wordt vandaag de dag veel gevraagd. De maatregel om het kindgebonden budget te verhogen creëert ruimte voor ouders om zich te ontplooien en draagt bij aan de vorming van stabiele gezinnen.’

Verhoging
Door de verdere verhoging van de inkomensgrens met 250 euro, krijgen ongeveer 321.000 gezinnen elk gemiddeld circa 15 euro extra verhoging van kindgebonden budget per jaar. Daarnaast krijgen circa 290.000 paren met de wijziging opnieuw of voor het eerst gemiddeld 600 euro kindgebonden budget per jaar.

In het debat over de wetswijziging vroeg Peters zich nog wel af hoe de minister ouders die in aanmerking komen voor de maatregel hier extra op gaat attenderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.