Het CDA en de SP komen samen met een voorstel waarmee mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen in een Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl, ofwel een Sociaal Ontwikkelbedrijf.

De Sociale Werkvoorziening werd bij de invoering van de Participatiewet in 2015 gesloten. Dit heeft er niet toe geleid dat mensen met een arbeidsbeperking een baan konden vinden op de reguliere arbeidsmarkt, blijkt uit de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Werk aan de winkel, vinden CDA en SP. Vanuit het uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking recht hebben op werk, willen de twee partijen Sociale Werkvoorzieningen nieuw leven inblazen en omvormen tot een landelijk netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven.

CDA-Kamerlid René Peters: "In ons voorstel gaan we goed kijken naar de mogelijkheden van de mensen die werkzaam zijn in een SW-bedrijf. Voor de één is dat ontwikkeling richting een zelfstandige baan, de ander zit beter op zijn plek in een beschermde omgeving. In een eerlijke economie staat niemand langs de kant.”
Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, vinden de indieners van het plan. In de Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl kunnen mensen zich ontwikkelen binnen of buiten het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Het Sociaal Ontwikkelbedrijf biedt beschutte plekken binnen de SW, gemeentelijke opdrachten, groepsdetachering, individuele detachering en zelfstandige banen door directe plaatsing bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.