Ruim 500 jeugdrechtadvocaten luiden de noodklok. Er is een tekort aan passende jeugdhulp voor minderjarige cliënten. Er zijn wachtlijsten voor sommige vormen van ambulante hulp. En daardoor zitten hun cliënten langer dan nodig en langer dan gewenst in gesloten plaatsingen. Minister De Jonge (CDA) erkent dit probleem, adresseert het en zegt toe te komen met het programma Zorg voor de Jeugd.

CDA woordvoerder René Peters vindt het van groot belang dat de minister snel komt met het programma Zorg voor de Jeugd. Maar heeft tegelijkertijd ook vragen over waar het tekort van passende jeugdhulp vandaan komt en of er wel voldoende ambulante hulp ingekocht is. 

‘Geld kan en mag het probleem niet zijn. De jeugdwet is daar kraakhelder over. Dus als er structureel meer vraag dan aanbod is, waarom neemt het aanbod dan niet toe?’, aldus Peters.
Ook krijgt het CDA signalen van sommige aanbieders en gemeenten dat gebrek aan middelen een rol zou spelen bij gebrekkige inkoop van dure hulp. Het CDA krijgt ook signalen van gemeenten die klagen over een gebrek aan een reële afstemming met de WLZ. Dat vrijwel alle kinderen inmiddels zouden vallen onder het gemeentelijke regime van jeugdzorg. En dat dat (deels) zowel de wachtlijsten als ook het gebrek aan middelen zou verklaren.

Peters: ‘Dat kinderen langer dan strikt noodzakelijk in beperkende omstandigheden leven is niet oké. Dat kinderen langer dan strikt noodzakelijk verstoken blijven van de juiste ambulante hulp is onacceptabel. De minister herkent en erkent de problematiek. Het is goed te horen dat de minister toe zegt het een en ander uit te zoeken en op te lossen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.