Eind vorig jaar presenteerde toenmalig CDA-Kamerlid Martijn van Helvert samen met de ChristenUnie en de SGP de initiatiefnota ‘Schapen tussen de wolven’. Een initiatiefnota die gaat over de toenemende vervolging van christenen in de wereld. Deze week werd de nota besproken in de Tweede Kamer. René Peters voerde bij de verdediging van de nota het woord namens de CDA-fractie.

Christenen wereldwijd meest vervolgd
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat, wereldwijd, christenen het meest te maken krijgen met geloofsvervolging en dat schaal en intensiteit van deze vervolging de afgelopen jaren is toegenomen. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de initiatiefnemers van de nota. Ze doen dan ook aanbevelingen om de toename een halt toe te roepen en te voorkomen dat het de komende jaren toeneemt. Ze pleiten ervoor dat het bestrijden, veroordelen, ontmoedigen, en beëindigen van de vervolging, onderdrukking en discriminatie van christenen veel nadrukkelijker een onderdeel moet worden van het Nederlandse buitenlandbeleid.

Veel steun voor nota
René Peters gaf in zijn verdediging van de nota aan blij te zijn met de steun die de nota kreeg van de andere fracties. Hij bedankte hen voor het feit dat ze zich allemaal verdiept hadden in de materie en dat ze allemaal aangaven dat christenvervolging een groot probleem is. “Het gaat om 340 miljoen mensen. Dat is een te groot aantal om je voor te stellen: zoveel keer één mens die vervolgd wordt om wat hij gelooft. Wat ons betreft is het allergrootste doel van vandaag niet om het verschil per individu in menselijk lijden te maken — dat is er namelijk niet — maar om blijvende aandacht te genereren voor deze grote groep vervolgde mensen en dan ook expliciet.”

Lees hier de nota.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.