01 september 2022

Kamervragen over het bericht ‘Moeder vraagt om hulp: 10-jarige Arianny kan op Bonaire niet naar school’

Schriftelijke vragen van de leden Van den Berg en Peters (beiden CDA) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de minister voor Primair en Secundair Onderwijs over het bericht ‘Moeder vraagt om hulp: 10-jarige Arianny kan op Bonaire niet naar school’ (Caribisch Netwerk NTR, 3 augustus 2022).

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Moeder vraagt om hulp: 10-jarige Arianny kan op Bonaire niet naar school’, (Caribisch Netwerk NTR, 3 augustus 2022)? (1)
  2. Klopt het dat kinderen voor speciaal onderwijs op Bonaire zijn aangewezen op een privéschool?
  3. Op welke wijze wordt in Caribisch Nederland invulling gegeven aan de leerplicht voor kinderen met een beperking?
  4. Hoe beoordeelt u in het licht van de beperkte mogelijkheden voor speciaal onderwijs op Bonaire de uitspraak dat het vaak de ouders zijn die het lastig vinden om hulp te accepteren voor hun kind?
  5. Bent u bereid onderzoek te doen naar de behoefte aan speciaal onderwijs in Caribisch Nederland, in het bijzonder voor kinderen die niet kunnen praten?

(1) https://caribischnetwerk.ntr.nl/2022/08/03/moeder-vraagt-om-hulp-10-jarige-arianny-kan-op-bonaire-niet-naar-school/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.