Kandidaten TK21
15 februari 2022

Kamervragen over het bericht 'Osse hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie: ‘Als direct gevolg corona volkomen onterecht gekort''

Vragen van de leden Werner en Peters (beiden CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het artikel 'Osse hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie: 'Als direct gevolg corona volkomen onterecht gekort''. 

Vraag 1:
Heeft u kennisgenomen van het bericht uit het regionale AD 'Osse hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie'? Wat vindt u van dit bericht? (1)

Vraag 2:
Kunt u aangeven hoeveel hospices en thuiszorgorganisaties die terminale zorg thuis verlenen met vrijwilligers, in 2022 een lager subsidiebedrag krijgen als gevolg van lagere bezoekcijfers in 2020 door de coronapandemie?

Vraag 3:
In hoeverre hebben de lagere subsidiebedragen in 2022 voor hospices betrekking op hospices die veel met vrijwilligers werken of op thuiszorgorganisaties die met vrijwilligers terminale zorg thuis verlenen?

Vraag 4:
Kunt u begrip opbrengen voor het feit dat hospices die veelal met oudere vrijwilligers werken, in 2020 tijdelijk hun deuren moesten sluiten vanwege de coronapandemie of geen vrijwilligers meer naar de thuissituatie stuurden?

Vraag 5:
Is het bij u bekend hoeveel hospices gesloten zijn geweest als direct gevolg van de coronapandemie, waardoor het gemiddeld aantal bezoekers sterk is gedaald?

Vraag 6:
Kunt u toelichten wat u met de zinsnede bedoelt{.«het mag niet zo zijn dat hospices daardoor in problemen komen»?

Vraag 7:
Kunt u onderbouwen waarom er bij de subsidiebeschikkingen voor 2022 geen rekening is gehouden met de omstandigheden die door de coronapandemie zijn ontstaan, zoals lagere bezoekcijfers vanwege tijdelijke sluitingen in 2020? Waarom is er niet voor gekozen bij hospices die enige jaren functioneren een ander – meer representatief – basisjaar te nemen om de subsidie voor 2022 te berekenen?

(1) AD, 'Hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie', 12 februari 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.