15 september 2022

Kamervragen over problemen rondom de levering van schoolboeken

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht ‘Onderwijs ontsnapt aan chaos met overname schoolboekenleverancier TLN’ en het bericht ‘Schoolboeken te laat geleverd: ‘Rommelig begin van nieuw schooljaar’’.

  1. Wat vindt u ervan dat door problemen bij één marktpartij de levering van schoolboeken aan meer dan een miljoen leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs in gevaar dreigde te komen?
  2. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel de prijzen van methodes op het gebied van Nederlands en wiskunde in de afgelopen drie jaar zijn gestegen? 
  3. In hoeverre moeten partijen die schoolboeken verkopen transparant zijn over de prijsopbouw, al helemaal aangezien er maar weinig concurrentie is op de markt en er een door de overheid gereguleerd boekenbudget voor scholen is? Indien dit niet bestaat, bent u van mening dat dit wel noodzakelijk is? Hoe zou dit moeten worden geregeld?
  4. Kunt u aangeven op welke plekken in de keten er problemen zijn rondom de levering van schoolboeken? 

(1) https://fd.nl/bedrijfsleven/1445205/onderwijs-ontsnapt-aan-chaos-met-overname-schoolboekenleverancier-tln 
(2) https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5332751/levering-schoolboeken-vertraging-schoolboeken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.