Arbeidsdiscriminatie, of het nu vanwege leeftijd of achtergrond is, is niet acceptabel. Discriminatie is gewoon strafbaar en dient hard aangepakt te worden. Dat zei René Peters namens het CDA tijdens een debat over arbeidsdiscriminatie. “Als je, ondanks je inzet, niet de kansen krijgt die je verdient, alleen omdat je bijvoorbeeld een Arabisch klinkende achternaam hebt, is dat onverteerbaar.”

Dat arbeidsdiscriminatie bestaat, is een feit. Maar de verontrustende cijfers geven slechts een algemeen beeld. Interpretatie is moeilijk, aldus Peters. “Het missen van sollicitatievaardigheden en afwezigheid van een functioneel netwerk bijvoorbeeld, spelen ook een rol.  Algemene cijfers zeggen weinig over de achtergrond van een individuele afwijzing. Vooroordelen en het gevoel gediscrimineerd te worden zijn vaak moeilijk hard te maken. Vooroordelen bestaan. Maar niet iedere afwijzing is discriminatie. Daarom is het van belang de reden voor afwijzing door een werkgever te kennen. Maar laat een ding helder zijn: iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt.”

Peters wilde graag van minister Asscher weten of de maatregelen uit een actieplan tegen arbeidsdiscriminatie uit 2014 al tot resultaten hebben geleid. Volgens de minister komt hier in het voorjaar van 2018 de voortgangsrapportage over uit. Daar zit arbeidsmarktdiscriminatie in en ook de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie.
 
Ook was Peters benieuwd naar de stand van zaken hoe het Rijk omgaat met discriminerende bedrijven. Volgens Asscher heeft het kabinet een heldere norm gesteld door aan te geven geen zaken te willen doen met bedrijven die veroordeeld zijn wegens arbeidsmarktdiscriminatie. Een aantal gemeentes heeft die werkwijze inmiddels ook overgenomen.

Het kabinet stimuleert diversiteitsbeleid bij overheidsorganisaties en bedrijven door het ondertekenen en ondersteunen van het Charter Diversiteit. Peters: “Inclusie zou zo hoger op de bedrijfsagenda komen.  Hoeveel bedrijven hebben het charter ondertekend? En staat diversiteit inderdaad hoger op de agenda?” De minister gaf aan dat inmiddels 92 grotere werkgevers, onder wie de gehele rijksoverheid, allerlei brancheorganisaties, de AWVN, een aantal mkb-organisaties en de ABU, zich verbonden hebben aan het diversiteitscharter. Dat betekent dat zij zich niet alleen verbinden met de hogere doelstelling, maar zich er ook aan verbinden om het controleerbaar te maken en dat met anderen te delen. Dit jaar zullen zo'n twaalf zorginstellingen zich aansluiten en zullen ook gemeenten zich aansluiten. De minister hoopt en verwacht dat dat groter zal worden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.