Uitzendbureaus moeten verplicht gaan melden dat zij van een bedrijf een discriminerend verzoek krijgen, bijvoorbeeld als de werkgever geen buitenlanders wil. Daarvoor pleit CDA woordvoerder René Peters, hij kreeg hiervoor steun van coalitiepartner D66.

Peters: ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt is voor het CDA onaanvaardbaar. Het is alleen niet makkelijk om discriminatie op de arbeidsmarkt concreet te benoemen en aan te tonen. En daar moet verandering in komen.’

Discriminerende verzoeken van bedrijven zijn een hardnekkig probleem. De groep die wordt benadeeld blijft buiten beeld en kan daardoor geen aangifte van discriminatie doen. Het CDA en D66 willen dat het kabinet onderzoekt of een meldingsplicht soelaas kan bieden bij de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. ‘Samen met de brancheorganisatie ABU moet het kabinet komen tot een set van niet vrijblijvende afspraken om discriminatie effectief aan te pakken,’ aldus Peters.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Arbeidsmarktdiscriminatie) beloofde met de oproep aan de slag te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.