19 april 2019

CDA, Water Natuurlijk, VVD en landbouwsector in coalitie

De gewenste samenstelling voor de coalitie voor het college van dijkgaaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel bestaat uit de partijen CDA, Water Natuurlijk, VVD en een afvaardiging van de agrarische sector. Dit is de conclusie die informateur Luciën van Riswijk vandaag presenteerde in het waterschapskantoor te Doetinchem. Frank Wissink, fractievoorzitter van het CDA, is benoemd tot formateur.

De taak van de formateur is nu om te komen tot een bestuursakkoord. Frank Wissink: “Mijn streven is om tot een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen te komen. Dus een akkoord waarbij niet alleen de coalitiepartijen, maar waar ook de andere fracties van het algemeen bestuur zich in kunnen vinden.” Hij streeft ernaar om bij de eerste vergadering van het algemeen bestuur op dinsdag 7 mei a.s. het nieuwe bestuursakkoord en college te kunnen presenteren.

Van Riswijk kwam tot deze conclusie door zijn voorbereiding en gesprekken met een afvaardiging van alle partijen en groeperingen in de afgelopen twee weken. Hij gaf als speerpunten voor het bestuursakkoord waterveiligheid, financieel beleid en klimaat/energie mee. Dit zijn de punten waar alle fracties het meest op één lijn zitten.

Op 27 maart 2019 benoemden de fractievoorzitters van het algemeen bestuur de heer Van Riswijk, burgemeester van Zevenaar, tot informateur. Zijn opdracht was om te adviseren over een bestuursprogramma op hoofdlijnen en een college met een groot draagvlak.

Het college van dijkgraaf en heemraden vormt het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij maken onderdeel uit van het algemeen bestuur, dat bestaat in totaal uit dertig personen. Zij zullen de komende vier jaar het waterschap besturen.

NB: Op de foto het algemeen en dagelijks bestuur. (foto WRIJ)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.