18 maart 2016

Hartelijk welkom!

Een jaar na de verkiezingen heet ik u graag van harte welkom op onze pagina! Met veel plezier praat ik u even bij over de ontwikkelingen van ons, als CDA-fractie, binnen het Waterschap Rijn en IJssel. Als grootste partij, met 6 zetels en dank aan de kiezer!, zijn we vol vertrouwen aan ons werk binnen het waterschap begonnen en hebben inmiddels onze plek gevonden. Het eerste jaar is voorbij gevlogen en kenmerkte zich mede door een gedegen inwerkperiode.

Met de vier partijen: CDA, Water Natuurlijk, VVD en Ongebouwd is een coalitie gevormd en het, in het Algemeen Bestuur breed gedragen, bestuursakkoord “Water Verbindt” geschreven voor de bestuursperiode 2015-2019. Een coalitie met vier heemraden die uit hun samenwerking het beste naar boven weten te halen. Het bestuursakkoord legt de accenten en dat is onze opdracht voor de komende jaren.

 

 

 

Waar staat het CDA voor?

Veiligheid boven alles! Daarom meer overleg met Duitsland t.b.v. de waterveiligheid aan beide zijden van de grens.

Financieel gezond en betaalbaar Waterschap.

Bijstellen van de ambities op het gebied van natuur en cultuurhistorie, aangepast aan de noodzaak om zich te concentreren op de primaire waterschapstaken.

Onze partners in het gebied en de te verwachten effecten van klimaatverandering.

Kiezen voor de lange termijn, nu én voor de toekomst van onze kinderen, en prioriteit geven aan innovatie samen met onderwijs en bedrijfsleven.

Educatie, vergroten waterbewustzijn bij jongeren.

Transparant bestuur, openbare vergaderingen

Onze fractie

Het fractieoverleg, waar ook onze fractievolger David Saelmans aanwezig is, kenmerkt zich door

een prettige open sfeer. We proberen de sterke competenties van iedereen te benutten en hebben de taken als volgt verdeeld:

Frank Wissink: Heemraad, tevens Loco-dijkgraaf, Waterveiligheid

Jan den Hartog: lid commissie Waterketen

Harrie Krabben: lid commissie Waterveiligheid en Watersystemen

Jeroen Thomassen: lid commissie Bestuur en Financiën, Bestuurlijke vernieuwing

Johan Vennevertloo: voorzitter commissie Waterveiligheid en Watersystemen, Euregio, vicefractievoorzitter

Agnes Gunnewijk: algemene zaken, plaatsvervanger commissie Bestuur en Financiën, fractievoorzitter

David Saelmans: PR, algemeen plaatsvervanger

Mochten lokale onderwerpen aan de orde zijn in een commissie, dan neemt diegene met de meeste gebiedskennis dit op zich.

Keuzes maken

In het waterbeleid moeten continue keuzes gemaakt worden en belangen integraal worden afgewogen. Solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid zijn daarbij onze uitgangspunten. We willen doelmatig en verantwoord omgaan met geld en zo nodig de tering naar de nering zetten. Met een constructieve houding, inzet en enthousiasme gaan wij voor een transparante en open organisatie die samen, met de inwoners van het gebied en alle betrokken partijen, een gedragen toekomstgericht beleid weet voor te bereiden en uit te voeren. Met gepaste trots ben ik voorzitter van deze fractie!

 

 

Agnes Gunnewijk,

Fractievoorzitter CDA WRIJ

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.