01 oktober 2019

Kaumera Zutphen: nieuwe duurzame grondstof uit afvalwater

Wereldprimeur in Zutphen

Een duurzaam alternatief voor chemische stoffen in o.a. zaden, mestkorrels, beton en verf? Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteren op 2 oktober 2019 een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. Nederland heeft de wereldprimeur met de bouw van twee grondstoffenfabrieken die Kaumera gaan produceren. De eerste is te zien op 2 oktober 2019 in Zutphen ; de tweede volgt in 2020 in Epe. 

Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame, circulaire samenleving.

Samenwerking

De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Voor het publiek is deze fabriek te bekijken op 5 oktober 2019 van 10.00 - 14.30 uur 

Locatie: Oostzeestraat 3c te Zutphen (navigeren op Oostzeestraat 5)

Zie voor meer informatie; https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/open-dag-zutphen/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.