27 november 2022

Kieslijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Op 26 november 2022 heeft de Algemene ledenvergadering (ALV) de kieslijst van de eerste 9 kandidaten en het CDA verkiezingsprogramma voor het Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld. Zodra het verkiezingsprogramma qua layout gereed is zal het ook op de website geplaatst worden. 

Tijdens de ALV heeft Wopke Hoekstra ons een bemoedigend toegesproken over de aankomende Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Hij benadrukte dat de samenleving weer snakt naar een nieuw 'samen'. Als CDA hebben we daar een heldere boodschap in. 

De kieslijst bestaat uit;

  1. Danielle Robbertsen-Boon
  2. Theo Donderwinkel
  3. Belinda Elfrink
  4. Jeroen Thomassen
  5. Marieke Frank
  6. André Baars
  7. Henk Onstenk
  8. Aschwin Bosman
  9. Chris Derksen

In de komende weken zal deze lijst nog aanzienlijk aangevuld worden met nog meer enthousiaste kandidaten uit de verschillende plaatsen in onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.