03 januari 2020

Visie & uitvoeringsplan "Waarde van de waterketen 2050"

De visie "Waarde van de waterketen in 2050" kwam tijdens de laatste AB vergadering aan de orde. De wereld om ons heen verandert snel. We hebben altijd opnieuw te maken met nieuwe stoffen in het milieu, het gebruik van sensoren, de energietransitie en we bewegen ons richting een circulaire economie. 

Ook binnen de waterketen heeft het waterschap hier mee te maken. Het Waterschap heeft daarom het initiatief genomen om samen met belanghebbenden een visie op de afvalwaterketen te ontwikkelen: Visie Waarde van de waterketen in 2050.

Wanneer je zover vooruit kijkt naar 2050 is het slechts een stip op de horizon en is niet geheel duidelijk waar we uitkomen. Van belang is dat naast schoon water, winning van grondstoffen en energie uit het water, het water in eigen gebied blijft en lozing op rijkswater zeer beperkt blijft.

Om een realistisch toekomstbeeld te waarborgen heeft het CDA gevraagd om een uitvoeringplan hier aan te koppelen, anders blijft het een stip op de horizon. Het college is hierop met routekaarten gekomen. Dus deelplannen als invulling van die visie. Deze deelplannen moeten we regelmatig evalueren en bijstellen om ons op de weg te houden.

Voor wat betreft de ambitie gaat het CDA voor sober en innovatief; met zo min mogelijk middelen een groot effect sorteren.

Het Waterschap Rijn en IJssel is goed op weg: het WRIJ heeft een Innovatieprijs gekregen voor haar Kaumerafabriek te Zutphen waar uit afvalwater een waardevolle grondstof wordt gewonnen. Een goed voorbeeld van innovatie in de afvalwaterketen, waar er naar verwachting van het CDA nog vele zullen volgen.

Het CDA wenst u een heel goed 2020 met voldoende neerslag!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.