01 juli 2020

We beginnen met de dijk, van Westervoort tot Spijk

We gaan beginnen!

Dinsdag 30 juni hebben we als het Algemeen Bestuur van het waterschap Rijn en IJssel een krediet beschikbaar gesteld van 2,5 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor de verkenning en het plan van aanpak voor de dijk langs de Rijn. Omdat het om een lengte gaat van 27 km, wil het waterschap dit in hapklare brokken opdelen. Hoe die brokken eruit komen te zien zullen we de komende maanden gaan zien. Aandacht moet er zijn voor de relatie met Duitsland, maar ook de nachthaven bij Spijk en de aansluiting op het Rivier-Klimaat-Park (RKP) bij Rheden vraagt onze aandacht.

Als u direct aan, of in de buurt van de Rijn woont, dan is de kans groot dat het waterschap u gaat benaderen. Het waterschap hoort graag van u, waar zij als dijkbeheerder rekening mee moeten houden. 

Het waterschap noemt dit de verkenningsfase en zij nemen hier ruim de tijd voor. In 2024 en 2025 moeten o.a. alle vergunningen aangevraagd worden zodat in 2026 de schop in de grond kan. Dit gebeurt allemaal om ook in 2050 droge voeten te houden.

Vooralsnog gaan het waterschap dit jaar en volgend jaar op pad, om informatie op te halen in het gebied van de Liemers. Wanneer we als fractie van het CDA iets voor u kunnen betekenen of u op weg kunnen helpen met vragen dan vernemen wij dit graag. 

namens CDA fractie, heemraad Frank Wissink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.