Frank Wissink

Mijn naam is Frank Wissink.

Ik ben 56 jaar, getrouwd, 2 kinderen en ik woon in Stokkum in de gemeente Montferland. Na 16 jaar wethouder te zijn geweest in mijn gemeente, was ik 2014 toe aan een nieuwe uitdaging. Ik stelde mij kandidaat voor de waterschapverkiezingen en op 18 maart 2015 werd het CDA de grootste partij met 6 zetels. Onder mijn leiding als formateur, is er een nieuw college gevormd samen met Water-Natuurlijk, de VVD en de categorie ongebouwd (LTO). Op 12 mei ben ik gekozen tot heemraad en loco-dijkgraaf en mijn belangrijkste portefeuille is waterveiligheid (beheer dijken) en klimaatadaptatie. 

 

Soms vragen ze mij of we het waterschap niet kunnen afschaffen. Dat zou een historische blunder zijn! Het waterschap is de oudste bestuurslaag die we kennen in Nederland. Al vele honderden jaren zorgen de waterschappen dat Nederland droge voeten houdt. Zonder de waterschappen zou Nederland voor het grootste gedeelte onder water staan. Omdat wij ons werk in stilte doen wordt het soms als overbodig ervaren. Maar bij een (water)calamiteit, vertrouwt iedereen op de kennis en kunde van het waterschap. 


Ook van buiten Nederland komt men kijken hoe wij het organiseren, om ook in 2050 droge voeten te houden. Niet voor niets is de delta van Nederland de veiligste in de wereld.  We hebben tot 2050 nog een forse opgave te gaan. Met name op het dijktraject van Lobith tot Arnhem, moet flink geïnvesteerd worden in betere en meer stabiele dijken.  

 

Dat gaat niet vanzelf!

Daar is veel geld voor nodig maar ook bewustwording en draagvlak, om preventief te werk te gaan. Onderzoek wijst uit dat achteraf (dus na een calamiteit), het tien keer duurder is om alles te herstellen. Dus kunnen we het maar beter voor zijn. Kortom:  het werk van het waterschap is juist nú belangrijk. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen!

Hartelijke groet,

Frank Wissink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.