Jeroen Thomassen

Fractielid

Laat ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Jeroen Thomassen en ben geboren en getogen in Zevenaar. Na mijn middelbare schooltijd heb ik gestudeerd aan de internationale hogeschool Larenstein in Velp. Mijn afstudeerrichting is Cultuurtechniek, een opleiding die goed van pas komt bij het waterschap vanwege de vakken hydrologie, geotechniek en milieukunde.

Na mijn schooltijd heb ik 6 jaar gewerkt bij een civieltechnisch ingenieursbureau als ingenieur civiele- en milieutechniek. Daarna ben ik gaan werken op diverse sleutelfuncties binnen de wegenbouw-aannemerij. Sinds oktober 2014 ben ik zelfstandig ondernemer en richt ik mij op contract- en omgevingsmanagement.

Om invulling te kunnen geven aan mijn betrokkenheid bij de maatschappij, ben ik actief in de lokale politiek als secretaris van het CDA in Zevenaar. Sinds 2015 ben ik gekozen tot lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn & IJssel. Hier kan ik mijn civieltechnische interesse en politieke sensitiviteit combineren.

Als algemeen bestuurslid van Waterschar Rijn & IJssel richt ik mij op bestuurlijke vernieuwing, omdat ik vind dat alle ingezeten moeten -en mogen- weten wat het waterschapswerk inhoudt. Afgelopen jaar heb ik als voorzitter van de commissie ‘bestuurlijke vernieuwing’ bijgedragen aan meer openheid en transparantie van de commissievergaderingen. We hebben inspraakmogelijkheden en het bijwonen van de vergaderingen voor ingezetenen vastgelegd in een reglement voor de adviescommissies.

Daarnaast ben ik ook lid van de commissie voor bestuur en financiën. Mijn speerpunten zijn hierin vooral de continuïteit van het waterschap tegen zo laag mogelijke belastingen voor de ingezetenen.

Voor opmerkingen, vragen of een gesprek kunt u mij bereiken via jeroenthomassen@zonnet.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Thomassen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.