Johan Vennevertloo

Fractielid

Ik ben 18 maart 2015 gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap Rijn en IJssel. Ik ben al vele jaren actief binnen het CDA, zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk. Zo was ik 8 jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland en van 2005 tot en met april 2010 wethouder in Berkelland met onder andere water in mijn portefeuille. Een onderwerp waar ik als lid van Proviciale Staten en als wethouder veel mee te maken heb gehad en dat me niet meer heeft losgelaten.

Het thema water zal de komende jaren hoog op de agenda staan van zowel de gemeente, de provincie als ook bij de rijksoverheid in de stad en op het platteland. De drie thema's voor de komende jaren zijn duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.