Bestuurlijk

Het waterschap is geen geïsoleerd bestuurlijk orgaan dat zich alleen richt op haar kerntaken, zoals veiligheid, voldoende en schoon water voor natuur, landbouw en recreatie. Het veranderende klimaat eist nu en in de toekomst meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en andere overheden. Niet morgen, maar vandaag! Goed waterbeheer door de functionele overheid is daarbij cruciaal. Daarom staat het CDA meer dan ooit achter de waterschappen. Naast innovatie in het werk van het waterschap moet innovatie ook een permanente plek krijgen in het werk van het waterschapsbestuur. Om de volksvertegenwoordigende rol van de AB leden beter tot hun recht te laten komen, pleit het CDA een rechtstreekse en snellere ondersteuning vanuit de organisatie. Hierover dienen praktische afspraken te worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.