Betaalbaarheid en organisatie

Het CDA gaat verantwoord met geld om en is gebrand op een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelend bestuur. Transparantie en verantwoording zijn daarbij leidende principes. Rekeningen worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Als de inkomsten niet toereikend zijn om alle plannen te betalen, worden ambities bijgesteld, getemporiseerd of soberder uitgevoerd. Het algemeen bestuur moet steeds goed en duidelijk geïnformeerd worden door het college van Dijkgraaf en Heemraden. Daarnaast moet het college steeds het algemeen bestuur vooraf betrekken bij belangrijke beslissingen. Deze ingezette bestuurlijke vernieuwing willen we doorzetten. Ook zetten we actief in op andere vormen van bestuurlijke vernieuwing van het waterschap, om de kwaliteit van de besluitvorming, de democratische legitimiteit en de betrokkenheid van burgers te verstevigen. We denken dan aan andere vormen van inspraak, een meer dualistisch bestuur en een moderne ondersteuning van het algemeen bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.