Erfgoed

Als oudste vorm van bestuur in Nederland hebben de waterschappen een eeuwenoude historie. Historie die gekoesterd moet worden en waar we zuinig op moeten zijn. Bij nieuwe wateropgaven door klimaatveranderingen kunnen waar mogelijk oude watersystemen inspiratie bieden voor oplossingen. Behoud van waterschapserfgoed kan eveneens bijdragen aan het vertellen van ‘het verhaal van het waterschap’ en zo het waterbewustzijn onder onze inwoners versterken. Het CDA pleit voor het instellen van de waterschapserfgoedstatus conform een rijks- of gemeentelijke monumentenstatus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.