Klimaat

Het waterschap streeft naar permanente verduurzaming bij de uitoefening van haar kerntaken. Waterschappen zijn dé partner van het kabinet als het gaat over klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Meer dan voorheen is samenwerking en afstemming met gemeenten, provincies, bedrijfsleven, agrariërs en inwoners noodzakelijk om maatregelen inzichtelijk en uitvoerbaar te maken. Tot de kerntaken behoren ook maatregelen om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Denk hierbij aan meer neerslag, periodes van droogte, storm, opwarming van de aarde, maar ook veenoxidatie door bodemdaling en de gevolgen van mijnbouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.