2. Barend Tensen

5. Dick Oudwater

9. Jonathan de Mooij

10. Corien van Starkenburg

10 redenen om CDA te stemmen

Rijnsburg schoon, groen en veilig

Op sommige plekken in Rijnsburg stond het gras afgelopen zomer bijna een halve meter hoog. Dat was ronduit armoedig. Wat ons betreft komt er een betere balans tussen ecologisch maaien en hoe het dorp er uit ziet. Het gaat immers om uw woon- en leefomgeving.

Nu de zon volop schijnt, vergeet je dat al snel, maar afgelopen winter gold dat ook voor onze straten. Er werd veel minder gestrooid tegen gladheid en dat heeft heel wat gevaarlijke situaties opgeleverd. Wat ons betreft mag daar wel een tandje bij.

Een Knarrenhof in hartje Rijnsburg

Op de hoek van de Hofstraat en de Korte Vaart, op de plek van de oude Julianaschool, komt een Knarrenhof, een plek waar ouderen samen kunnen wonen. Daar heeft wethouder Corien van Starkenburg de afgelopen jaren hard aan getrokken. Interessant is dat Dunavie op de plek van de Vijverhof huizen bouwt voor jongeren. Ouderen en jongeren op één plek, in het hart van ons dorp. Prachtig!

Het is ook hard nodig dat hier eindelijk iets gebeurt, want de oude schoolgebouwen staan al jaren te  verpauperen. Daar komt nu dus snel een einde aan. Want ons betreft neemt de gemeente de oude gymzaal en het GoGo-gebouw mee in de plannen.

Meer betaalbare woningen

De afgelopen jaren is er in onze dorpen veel minder gebouwd dan in de jaren daarvoor. Niet zo vreemd dus dat de woningnood alleen maar opgelopen is. En als er dan nieuw gebouwd is, dan zijn dat huizen die voor veel inwoners niet te betalen zijn. Jongeren komen daardoor amper aan bod. Wat ons betreft moet dat slimmer en beter. We gaan aan de slag op plekken waar zó gebouwd kan worden, zoals de kop van de Dubbelebuurt en op de hoek van de Valkenburgerweg en de Waterboslaan. Dat kunnen ook tijdelijke woningen zijn.

Impuls winkelcentra

Rijnsburg verdient winkelcentra die up to date zijn. Over renovatie van het Hoftuinplein is lang nagedacht en gesproken. Dat gaat nu eindelijk gebeuren. Dan is nu de Remise aan de beurt. Ook dat kan wel een opknapbeurt gebruiken, zeker nu aan de overkant het nieuw te bouwen Hof van Rijnsburg komt.

Rijnsburg groener

Heel Katwijk is versteend, maar Rijnsburg spant de kroon! In de afgelopen jaren is er steeds meer groen verloren gegaan en daar balen wij van. Daarom is de afspraak gemaakt dat bij elk nieuwbouwproject ook flink wat plek ingeruimd wordt voor groen. Verder willen we inzetten op meer groen langs de Vliet en komt er een brug of pontje naar het park in Katwijk aan den Rijn, de Kwakelwei.

Trots op onze sierteelt

Rijnsburg bloemendorp. We zijn er trots op! De sierteeltsector is van groot economisch en cultureel belang. We stimuleren een vitale sierteeltsector, ook belangrijk voor de werkgelegenheid in onze dorpen. Verder zetten we ons in voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio . Ook voor nieuwe generaties is de sierteeltsector een interessante en uitdagende sector om in te werken.

Meer bussen

In Rijnsburg zijn we dol op auto’s, maar er maken ook veel mensen gebruik van de bus. En die mag wel wat vaker in ons dorp stoppen. Je bent te lang onderweg naar Leiden Centraal. De provincie investeert in een R-netverbinding, maar dat gaat ten koste van openbaar vervoer in andere delen van de gemeente, waaronder Rijnsburg. Daar leggen we ons niet bij neer.

Vitale sportsector

Het CDA koestert het rijke Rijnsburgse sportverenigingsleven. Waar anders vind je zoveel top(amateurclubs) in één dorp? De afgelopen jaren hebben zij als geen ander hun veerkracht getoond. De komende raadsperiode maken we vaart met het verbeteren van de (binnen)sportaccommodaties in Rijnsburg. Het CDA wil meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte; grote woonlocaties als De Bloem verdienen spel- en buitensportvoorzieningen.

Red Madjoe!

Madjoe dreigt haar plek in Sporthal Middelmors kwijt te raken. Er moet een plan komen om korfbal in ons dorp te behouden. Ook de zalen aan de Korte Vaart en de Katwijkerweg zijn gedateerd. Het CDA wil de komende jaren flink investeren in voorzieningen voor binnensport in Rijnsburg.

Hoe gaan we met elkaar om?

Wat kies jij?

Nederlanders maken zich grote zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven, zo blijkt uit onderzoek. Ook in onze dorpen zien we dat respect minder vanzelfsprekend is dan vroeger. Ik hoor van veel mensen dat zij zich daar zorgen over maken. Het CDA pleit voor een coöperatieve samenleving: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.

Adger van Helden
lijsttrekker

Onze resultaten voor Rijnsburg

Wie kies jij uit Rijnsburg?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.