Voor een eerlijk speelveld in Europa

Een Noorderling in het Europees Parlement? Ja, dat is hard nodig!

Ik hoor u denken, alweer verkiezingen? Op 23 mei is het zover: de verkiezingen voor het Europees Parlement. En ik doe mee. Mijn naam is Robert de Wit, 28 jaar, geboren en getogen Groninger. In het dagelijks leven ben ik communicatiespecialist bij een onderwijsinstelling en CDA-Statenlid in de provincie Groningen. In het weekend reis ik het land door als voetbalscheidsrechter. Wat ik daar zie, is dat je op iedere positie sterke mensen nodig hebt. In het Europees parlement zie ik dat het Noorden nog geen basisplaats heeft. Met uw stem op mij, Robert de Wit, nummer 10 namens het CDA, kunt u daar verandering in brengen.

Ik zie het als mijn opdracht om de stem van Noord-Nederland in Europa te laten horen, want dat is hard nodig. De beslissingen van het Europees Parlement gaan ook over Groningen en over Oldambt, zoals onze regio, onze banen, onze energievoorziening en onze manier van leven. Daarnaast vind ik dat Europa meer verbinders nodig heeft. Mensen die kritisch kijken naar wat Europa wel en niet moet oppakken en samen aan de slag gaan met oplossingen voor de toekomst van Nederland in Europa. 

Energie en klimaat

Wij willen de aarde goed doorgeven aan volgende generaties. Tegelijkertijd is het voor elk huishouden belangrijk dat duurzame energie toegankelijk en betaalbaar is. Ook zonder het gas uit Groningen is dat mogelijk. Om de klimaatdoelen te halen is realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering. Alleen kunnen we dat niet. Een kolencentrale in Nederland sluiten lijkt goed, maar op hetzelfde moment gaat er in een ander land een kolencentrale open die wellicht nog veel vervuilender is. Vandaar dat we dit Europees moeten aanpakken.

Innovatie en werkgelegenheid

Veel van onze banen bestaan over twintig jaar niet meer. Om (familie-)bedrijven in het MKB en de landbouw, maar ook start-ups daarvoor klaar te stomen, is het nodig mensen op alle niveaus (mbo, hbo en wo) op te leiden voor de banen van de toekomst. Door de focus van Europese fondsen meer te richten op innovatie en specialisaties ontstaat een belangrijke basis om deze banen te creëren. Dit geldt ook voor een toekomstbestendige agrarische sector, waarin jonge boeren het bedrijf van hun ouders willen en kunnen overnemen.

Jongeren

Meer kansen voor jongeren om in Europa te studeren of werkervaring op te doen is belangrijk. Succesvolle Erasmus(+)-programma’s moeten toegankelijker worden, zodat ook mbo’ers hier gebruik van kunnen maken. Onderwijs in meerdere talen moet worden gestimuleerd, zodat jongeren beter voorbereid zijn op de internationale arbeidsmarkt.

Infrastructuur Noord-Nederland

Investeren in de infrastructuur tussen Nederland en Duitsland is investeren in economische groei en leefbaarheid van Noord-Nederland. Een goede verbinding Groningen-Bremen zorgt ervoor dat bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen elkaar sneller vinden. In het transportnetwerk van de Europese Commissie komt Noord-Nederland nog niet voor, mede omdat het Noorden niet goed vertegenwoordigd is. Ik maak mij er sterk voor om dat te veranderen.

Ik zie het als mijn opdracht om de stem van Noord-Nederland in Europa te laten horen, want dat is hard nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.