05 september 2016

CDA: Kom in actie en pak laaggeletterdheid lokaal aan

Laaggeletterdheid is in Nederland nog steeds een groot probleem. Uit het onlangs verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat laaggeletterdheid de afgelopen drie jaar is toegenomen. Dit komt onder meer omdat de huidige aanpak niet goed werkt. Laaggeletterdheid is namelijk breder dan alleen lezen en schrijven. 

In totaal hebben 2,5 miljoen Nederlanders problemen om met de samenleving mee te komen. Als gevolg van moeite met lezen en schrijven, maar ook door gebrek aan rekenvaardigheid of het niet goed gebruik kunnen maken van alledaagse technologie. De overheid heeft helaas niet voor iedere groep de juiste aanpak. Zo worden er op dit moment nauwelijks rekencursussen aangeboden. Het CDA vindt dat daar snel verandering in moet komen. Ouders kunnen hun kinderen daarbij helpen en motiveren, om samen te voorkomen dat kinderen niet mee kunnen komen op school. En als overheid zullen we moeten zorgen voor echt rekenonderwijs, in plaats van verhaaltjessommen en ‘leuke plaatjes ontleden’. 

Ik vraag daarom aandacht voor de week van de Alfabetisering, die deze week wordt georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven. Want het blijft schokkend dat in een welvarend land als Nederland met goed onderwijs 1,3 miljoen mensen niet goed kunnen lezen of schrijven. We moeten helaas constateren dat dit hoge aantal mensen over een langere periode vrij constant is, en er nog iedere dag laaggeletterden het onderwijs verlaten. 

Kom daarom in actie!

Het CDA wil een sterke samenleving waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik sluit mij volledig aan bij de oproep van Stichting Lezen & Schrijven. Zij roepen de gemeenten op om de strijd met laaggeletterdheid aan te gaan, bijvoorbeeld door de inzet van de ‘taalmeter’, zodat laaggeletterdheid makkelijker kan worden herkend én er iets aan kan worden gedaan! Het is belangrijk dat lokale CDA vertegenwoordigers meehelpen in hun gemeenten achterstanden en laaggeletterdheid aan te pakken. Zo kunnen overheden, instellingen en ouders worden gemotiveerd laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen.

Michel Rog
Tweede Kamerlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.