31 maart 2016

De beste scholieren naar de Pabo

Het CDA vindt dat de het onderwijs zo goed is als de leraar voor de klas. Dit betekent dat we moeten zorgen dat Pabo-studenten de beste opleiding krijgen die we kunnen bieden. In de afgelopen jaren zijn de eisen voor studenten aan de Pabo flink opgeschroefd. Dat was noodzakelijk om het niveau te verbeteren, bijvoorbeeld voor het rekenonderwijs. Maar tegelijk heeft ook geleid tot een flinke daling van het aantal studenten. Nu moeten we de volgende stap zetten om de instroom te verhogen, met name op de plekken waar grote lerarentekorten dreigen in de toekomst.

Het CDA wil dat de minister daartoe een aanvalsplan opzet om leerlingen op de Havo beter voor te bereiden op een studie aan de Pabo en hen meer te enthousiasmeren voor het beroep van leraar. Op dit moment sluit geen enkel profiel (vakkenpakket) volledig aan op de eisen die lerarenopleidingen aan studenten stellen. Daar moet dus verandering in komen, vooral in de grote steden waar het lerarentekort binnenkort extra groot zal zijn. Daarom wil het CDA samenwerking tussen onderwijswethouders, Pabo’s en voortgezet onderwijs om scholieren beter voor te bereiden op het leraarschap. Dat kan bijvoorbeeld door betere voorlichting, betere begeleiding en een uitgebreider vakkenpakket dat wél aansluit op de Pabo. 

Michel Rog: 'De rol van de docent is van onmiskenbare waarde voor het onderwijs. Daarom moeten we de beste scholieren stimuleren om voor de Pabo te kiezen.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.