Vandaag werd het wetsvoorstel besproken waarin de mogelijkheid wordt geschrapt dat de regering scholen kan verplichten om een diagnostische toets af te nemen. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door Tweede Kamerleden Rog (CDA) en Bisschop (SGP).

Diagnostische toetsen kunnen nuttig zijn om vast te stellen aan welke kennis of vaardigheden het bij een leerling ontbreekt. De regering heeft nu de wettelijke bevoegdheid om met een algemene maatregel van bestuur scholen in het voortgezet onderwijs te verplichten om diagnostische toetsen taal en rekenen af te nemen. Rog en Bisschop vinden dit ongewenst: dat is niet iets wat je vanuit Den Haag oplegt aan de scholen. Het CDA vindt het belangrijk dat we vanuit de politiek het onderwijs niet overladen met extra regels, bureaucratie en verplichte toetsen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de wettelijke basis voor de diagnostische toets zou worden geschrapt. Minister Slob heeft echter aangegeven dat hij deze wettelijke basis niet zou schrappen, maar dit wilde overlaten aan de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.

Op 13 maart stemt de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel.

Klik hier om het debat te bekijken.

Klik hier om de toelichting van Michel Rog op het wetsvoorstel te bekijken op YouTube.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.