Deze week debatteerde CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog over het oprichten van nieuwe scholen. Een nieuw wetsvoorstel biedt de onderwijsinspectie ruimte om al bij de startfase van een nieuw op te richten school te toetsen aan kwaliteitseisen. Tegelijkertijd zorgt het plan ervoor dat het eenvoudiger wordt om een nieuwe school op te richten. ‘De keuzevrijheid die ouders bij het kiezen van een school hebben en houden is een groot goed’, aldus Rog.

Het wetsvoorstel ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ maakt het makkelijker voor ouders om een nieuwe school te stichten, ook als zij niet behoren tot een erkende ‘richting’. Naast openbare scholen en bijzondere scholen op levensbeschouwelijke grondslag kunnen er nieuwe scholen worden gesticht, bijvoorbeeld op een pedagogische grondslag. De voorwaarde is dan wel dat er daadwerkelijke en duurzaam belangstelling voor bestaat bij ouders. In een nieuw systeem, worden ouders rechtstreeks naar de belangstelling voor een nieuwe school gevraagd. Het belangstellingsonderzoek kan worden uitgevoerd door het verzamelen van handtekeningen of een marktonderzoek.

Maar omdat vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, zal de Inspectie van het Onderwijs, in een veel vroeger stadium een kwaliteitstoets afnemen. Rog: ‘Deze toets is er om te voorkomen dat leerlingen onderwijs van slechte kwaliteit krijgen. Een zestal eisen moet het kaf van het koren scheiden. Dat kan er straks toe leiden dat een nieuwe school, maar bijvoorbeeld ook een nevenvestiging van een bestaande school zich niet kan vestigen als niet wordt voldaan aan basisvoorwaarden zoals de bestuursstructuur, de veiligheid op school, het bewaken van de onderwijskwaliteit en het burgerschapsonderwijs. Op deze manier beschermen we de onderwijsvrijheid en versterken we de onderwijskwaliteit’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.