CDA-woordvoerder Michel Rog heeft tijdens het debat met minister Van Engelshoven (OCW) over de onregelmatigheden met examens bij VMBO Maastricht, bepleit dat het bestuurlijk falen niet zonder gevolgen mag blijven. Hij drong er, net als een meerderheid van de Tweede Kamer, dan ook op aan dat bestuursvoorzitter André Postema per direct zijn functie zou moeten neerleggen. Rog: “Voor het CDA is het verwoestende wanbeleid van dit bestuur onvergeeflijk. De dromen van deze leerlingen liggen hierdoor in duigen. Ik vraag de minister dan ook: hoeveel bonter moet een bestuurder het maken alvorens de minister haar aanwijzingsbevoegdheid gebruikt?”

Wanorde
De afgelegde examens van de leerlingen van VMBO Maastricht werden vorige maand ongeldig verklaard, als gevolg van het wanbeleid van het bestuur van LVO (Stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs). Maar ook door de gigantische wanorde die er op hun scholen heerste. De Raad van Toezicht (RvT) stelde deze week al een interim-bestuurder aan, die in de praktijk alle taken van het bestuur heeft overgenomen bij VMBO Maastricht. De minister wil echter eerst de uitkomsten van het onderzoek van de Onderwijsinspectie afwachten.

Balkenendenorm
Volgens het jaarverslag heeft de bestuursvoorzitter een 100% aanstelling en daarmee verdient hij €180.000 (de Balkenendenorm). Maar, aldus Rog, in werkelijkheid werkt hij in deeltijd en vervult hij zeer tijdrovende nevenfuncties, zoals fractievoorzitter van de PvdA Eerste Kamerfractie, voorzitter van het BeNeLux parlement en tot voor kort was hij ook nog voorzitter van een Raad van Commissarissen. “Wordt er onderzoek gedaan naar de truc om 100% WNT binnen te harken, terwijl hij minder dan 80% inzetbaar was?”, vroeg Rog aan de minister.

Coulance voor leerlingen
Gelukkig is het rigoureuze besluit van de ongeldig verklaarde centrale examens teruggedraaid. Het CDA wilde dat de oplossing voor de niet volledig afgeronde schoolexamens gezocht zou worden in herstel van de omissies in de schoolexamens. Rog: “En die keuze maakt de minister nu ook. Wij willen de minister daarbij wel vragen om maximale coulance voor de gedupeerde leerlingen. De leerlingen van VMBO Maastricht moeten alsnog trots kunnen zijn op hun diploma. Misschien zelfs nog trotser dan andere geslaagden: per slot van rekening hebben zij straks hun diploma gehaald óndanks een enorme lesuitval, óndanks een waardeloze informatievoorziening en ondanks verwaarlozing door de schoolleiding.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.