Sinds 2 juli 2019 is CDA Tweede Kamerlid, Michel Rog, voorzitter van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Deze tijdelijke Kamercommissie doet namens de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek naar het onderwerp buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. "De Kamer debatteert hier al jaren over, maar nog steeds is veel onduidelijk", zei Rog tijdens een persconferentie begin februari. waar de commissie haar opzet uiteen zette.

Openbare verhoren 
Samen met negen commissiecollega’s onderzoekt Rog of er sprake is van beïnvloeding. En zo ja, of er oplossingen mogelijk zijn om deze invloed tegen te gaan. In de komende twee weken gaat de commissie in openbare verhoren verschillende mensen onder ede horen om zo een feitelijk beeld over dit onderwerp te kunnen schetsen. Zo zal de commissie onder andere deskundigen en mensen uit de gemeenschap horen over hun ervaringen met beïnvloeding uit het buitenland.

Verslag eind april 
Ter voorbereiding op deze verhoren heeft de commissie rapporten gelezen en gesprekken gevoerd ter verdieping op het onderwerp. Na deze verhoren stelt de voorzitter samen met de commissieleden een verslag op met de bevindingen. Hierin nemen zij alle verslagen op van de openbare verhoren en de genoemde maatregelen. Naar verwachting biedt de commissie haar verslag eind april aan aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

Enquêtezaal
Op maandag 10 februari 2020 is de Parlementaire ondervragingscommissie gestart met de openbare verhoren. Deze zullen de komende twee weken plaatsvinden in de Enquêtezaal in de Tweede Kamer. Wilt u deze bijwonen? Klik hier voor meer informatie, de data, tijdstippen en onderwerpen van de verschillende openbare verhoren.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.