Het CDA wil beter rekenonderwijs, niet weer een nieuwe ‘afrekentoets’. Rekenen hoort onderdeel te worden van het vak Wiskunde, precies zoals de leraren dat zelf ook willen. Zo verwoordde onderwijswoordvoerder Michel Rog het CDA-standpunt bij het debat over de plannen van minister Slob voor een nieuwe rekentoets op de middelbare school. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het pleidooi van CDA en D66 om geen rekentoets in te voeren, maar het onderwijs zelf te verbeteren.

Rog: “Scholieren moeten zeker beter leren rekenen, maar dat gebeurt niet door blind te staren op een nieuwe rekentoets. Zelfs de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) is tegen een aparte toets. Zij stelt voor om rekenen onder te brengen bij wiskunde, maar ook bij andere vakken, zoals natuurkunde of economie. Het wordt tijd dat minister Slob zijn oor te luisteren legt bij de leraren.”

In het voorstel van minister Slob mogen scholen zelf een nieuwe toets opstellen. Het valt onder het schoolexamen en is dus geen onderdeel van het centraal examen. Het plan zou in moeten gaan in het schooljaar 2019-2020, waarbij leerlingen minimaal een 4 moeten halen.

Rog vindt het ook een raar beeld dat als we rekenen echt belangrijk vinden, iemand dan toch kan slagen met het cijfer 4 voor rekenen. In de praktijk betekent dit dat zelfs een 3,5 voor je rekentoets bij het schoolexamen ‘voldoende’ is.

Het CDA is wel enthousiast over het door de NVvW en Ministerie van OCW gezamenlijk uitgewerkte alternatief ‘Nieuw Perspectief op Rekenen in het VO’. Kernpunt van dit alternatief is de integratie van wiskunde en rekenen. In de onderbouw krijgen alle leerlingen nu al wiskunde. Op basis van dit fundament worden in de bovenbouw de rekenvaardigheden verder verbeterd en onderhouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.