09 juni 2016

Rog: invoering VMBO heeft geleid tot eenheidsworst

Vandaag debatteerde de Tweede kamer over de toekomst van het vmbo. Het CDA vindt dat de invoering van het VMBO heeft geleid tot eenheidsworst: de vroegere beroepsopleidingen zoals de LTS, LEAO en Huishoudschool zijn veel te veel gaan lijken op de MAVO.

Er is te weinig aandacht voor vakonderwijs en beroepsoriƫntatie en de aansluiting van vmbo naar mbo hapert. De inzet van het CDA is om de doorstroming tussen vmbo en mbo te verbeteren. Dit kan gerealiseerd worden door de invoering van schakeltrajecten na het eindexamen en meer aandacht voor vakmanschap in de opleiding. Ook pleit het CDA voor stages in het VMBO en het opleiden in de beroepspraktijk. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd op de terreinen waar ze goed in zijn en komen ze beter beslagen ten ijs in het MBO. Het CDA is er niet voor om het VMBO uit te breiden met een 5e of zelfs 6e jaar. Dat voorstel zal vooral leiden tot meer uitval. Het doet ook geen recht aan de talenten van deze jongeren die vaak juist opbloeien als zij zich meer kunnen richten op de beroepspraktijk.Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.