Tijdens het debat over de cultuurbegroting heeft Michel Rog via een motie gepleit voor een gerichtere aanpak van laaggeletterdheid. De overheid dient daarvoor organisaties die de doelgroep bereiken via moderne media en aansprekende boegbeelden beter bij het beleid te betrekken. “Ik zou het prachtig vinden als we deze periode niet alleen meer geld investeren in de bestrijding van laaggeletterdheid, maar we de laaggeletterdheid ook daadwerkelijk terugdringen. Waarom geen campagne met volkszanger Frans Duijts als boegbeeld? Dat klinkt tocht als een klok: leer Nederlands met Frans Duijts!”

Ook kwam Rog op voor het zichtbaar maken van historische plaatsen en het behoud van monumentale kerken in Nederland. Volgend jaar komt er 150 miljoen beschikbaar voor herbestemming en verduurzaming van erfgoed en monumenten. Dat is hard nodig voor veel kerken die al leeg staan. “Maar hoe gaat de minister bevorderen dat ook monumentale kerken die (nog) niet leeg staan aanspraak kunnen maken op de beschikbare middelen? Komt er naast het restauratiefond ook een subsidieregeling?”

Tijdens zijn inbreng gaf Rog verder aan blij te zijn dat er in het regeerakkoord zoveel aandacht is voor kunst, cultuur en erfgoed. Particulieren worden gestimuleerd doordat de geefwet blijft bestaan. Bezitters van monumenten kunnen op financiële ondersteuning blijven rekenen. Verder stimuleert de overheid ook talentontwikkeling, vernieuwing in de kunst en deelname aan het culturele leven.

Kunst, cultuur en erfgoed dragen in hoge mate bij aan onze identiteit, aldus Rog. “Kunst en cultuur hebben een intrinsieke waarde en geven glans aan het leven. De overheid kan de voorwaarden en de ruimte scheppen waardoor een rijk cultuuraanbod kan floreren. En komend jaar zal Nederland op dat gebied volop in de schijnwerpers staan en zal onze culturele kracht verder versterkt worden als Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa zal zijn.”

Het kabinet stimuleert de cultuurparticipatie, zodat onze volkscultuur die per regio kan verschillen zich kan ontwikkelen. En het kabinet investeert in cultuureducatie en muziekonderwijs. Maar er zijn ook provincies en regio’s waar weinig initiatieven worden genomen. Rog: “Is de minister bereid zich er voor in te spannen dat er daadwerkelijk een landelijk dekkend aanbod wordt gerealiseerd?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.