Samen met de overige coalitiepartijen (VVD, D66 en CU) stelt het CDA voor om de toelatingstoetsen voor de pabo te schrappen. Dit moet ertoe leiden dat de lerarenopleiding aantrekkelijker wordt en de doorstroom vanuit mbo, havo en vwo verbetert. Zo nemen de partijen een extra maatregel om het lerarentekort aan te pakken.
 
Op de pabo worden mensen opgeleid voor docent in het primaire onderwijs. Afhankelijk van het vakkenpakket dat ze op de middelbare school hadden, moeten studenten die zich aanmelden eerst een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek halen. De coalitiepartijen willen nu van die toelatingstoetsen af, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de opleiding. Voorwaarde is dus dat een eventueel kennisgebrek tijdens de opleiding wordt ingehaald.
 
CDA-Onderwijswoordvoerder Michel Rog: “De toetsen vormen een onnodige drempel, in een tijd waarin al een groot tekort aan leraren is. Daar komt bij dat er bijna niemand is van de aankomende pabo-studenten die al die verplichte vakken in zijn pakket heeft. De meeste studenten hebben òf aardrijkskunde en geschiedenis in hun pakket, òf natuur en techniek, maar zelden alle drie. Hoogste tijd dus om die toetsen af te schaffen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.