04 september 2013

Schriftelijke vragen over CITO

Michel Rog heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris voor Onderwijs:

1.            Bent u bekend met de berichten ‘Eindtoets PO: het verdriet van CITO’ en ‘Van Arnhem tot de Bahama’s: powered by CITO’ op Didactiefonline.nl?

2.            Klopt de stelling in het artikel dat CITO verliezen van de commerciële poot CITO BV kan dekken met inkomsten uit de publieke poot Stichting CITO? Zo ja, is dit in het verleden gebeurd en zijn er maatregelen getroffen of gaat u maatregelen treffen om te voorkomen dat dit op de één of andere manier kan gebeuren?

3.            Bent u bereid het in het persbericht genoemde Auditrapport naar de Kamer te sturen?

4.            Klopt de bewering van Didactief dat in dit rapport staat dat alhoewel de publieke en commerciële taken van CITO administratief, financieel en juridisch gescheiden zijn, dit organisatorisch nog niet op orde is? Zo ja, kunt u aangeven wat sinds dit rapport is ondernomen om deze organisatorische scheiding beter te borgen? Alhoewel er geen wettelijke verplichting is tot deze organisatorische scheiding is het in kader van een gelijk speelveld voor andere toetsaanbieders immers wel relevant dat deze organisatorische scheiding goed is vormgegeven.

5.            Klopt de bewering in het persbericht dat de intellectuele eigendom rondom de ontwikkeling van toetsen niet goed geregeld is? Is het mogelijk dat Stichting CITO vrijelijk kennis kan doorsluizen naar CITO BV en deze kan vermarkten?

 

 

Bron: http://www.didactiefonline.nl/component/content/article/11682-persbericht-cito.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.