08 maart 2016

Wetsvoorstel voor minder bureaucratie in onderwijs aangenomen

Het onderwijstoezicht moet beter. Dat vinden CDA, SGP, en D66. Vorig jaar dienden deze drie partijen daarover een initiatiefwet in. Deze wet is nu met ruime meerderheden aangenomen in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Kern van het wetsvoorstel is: de ambities en visie van de school moeten weer centraal staan. De inspectie oordeelt slechts over de deugdelijkheidseisen.

Dit wetsvoorstel betekent een vermindering in de bureaucratische lasten waar schoolleiders en docenten mee geplaagd werden. De inspectie oordeelt straks niet langer over de wijze waarop scholen het onderwijs inrichten, maar op de wettelijke deugdelijkheidseisen. Dat betekent in de praktijk dat de inspectie erop let of er bijvoorbeeld bevoegde leraren voor de klas staan, of de financien wel op orde zijn en of de kerndoelen van het onderwijs gehaald worden. Dit betekent tevens dat de inspectie zich niet meer bezighoudt met welke lesmethodes scholen gebruiken en de manier waarop vakken gegeven worden, hier krijgen scholen meer ruimte van de inspectie dankzij dit wetsvoorstel. 

Voorts zal de inspectie het goede gesprek aangaan met scholen over de invulling van de eigen doelen, vastgelegd in het schoolplan. De vraag die daarbij centraal staat: maakt de school de eigen ambities waar, doet de school wat ze zegt?  Niet langer gaat het om het afvinken van lijstjes, maar om dialoog over het bereiken van onderwijsdoelen die de school zelf vaststelt. 

CDA Kamerlid Michel Rog: we komen met deze wet tegemoet aan de wens die leeft op veel scholen. Het leidt tot een wezenlijke aanpassing van het inspectietoezicht en voorkomt administratieve lasten en 'afvinklijstjes'. Daarnaast geeft aanname van deze wet een belangrijk signaal van vertrouwen in de professionaliteit van schoolleiders en leraren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.