Ik ben Rutger Ploum. Ik wil graag als voorzitter werken aan een modern en sterk CDA voor ons allemaal en de toekomst van de partij. Maar eerst stel ik mij voor, zodat je mij beter leert kennen. 

53 jaar geleden ben ik geboren in het bourgondische Brabant. Ik heb familiewortels in Friesland, Twente en Zuid-Limburg. Met mijn vrouw Dorine en onze 3 dochters woon ik in de Zuid-Hollandse polder; in het prachtige Bergambacht. Tussen de koeien en schapen, onder de rook van de grote stad Rotterdam. Daar werk ik op ons advocaten- en notarissenkantoor met ruim 100 collega’s. 

Ik ben een familieman, ondernemer, schapenhouder, advocaat en vrijwilliger. Bij alles wat ik doe heb ik oog voor de mensen om mij heen en probeer ik iets terug doen voor de samenleving. Mijn leven is veelzijdig, maar mijn gezin en familie staan altijd voorop. Zij zijn een baken van vertrouwen over en weer, van (on)rust en gezelligheid. 

(tekst loopt door onder de foto)

Sinds mijn 15e ben ik actief binnen het CDA. Waarom CDA? Voor mij staan de 4 uitgangspunten van onze partij voor SAMEN. Voor de ander; voor elkaar. En het fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ik voel mij thuis bij een partij die de samenleving voorop stelt en niet alleen naar het eigen belang kijkt, die omziet naar anderen en die dat ook in daden wil omzetten. 

Het CDA is een echte middenpartij, die altijd rekening houdt met verschillende meningen. Wij willen de wereld zo schoon en saamhorig mogelijk doorgeven aan de toekomstige generaties. En wij geloven als christendemocraten in de kracht van de samenleving, waarbij wij die samenleving toevertrouwen aan burgers, organisaties, scholen en gemeenschappen. De overheid heeft wel de verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, rechtsspraak en democratie. En de overheid zorgt voor wie niet in staat is om voor zichzelf te zorgen. 

Onze partij verkeert in een uitdagende fase. Een afnemend ledenaantal en minder financiën vragen om actie. Ook discussie over de koers op middellange termijn wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Of het CDA nu in de regering zit of niet, die koers moet steeds besproken en bijgesteld worden. Wij moeten steeds uit kunnen leggen waarom wij voor een bepaalde richting kiezen. 

Wij staan dan ook voor een grote uitdaging. Een avontuur dat wij de partijvernieuwing noemen. Het CDA moet weer gaan bruisen. Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan. En gaan doen. 

(tekst loopt door onder de foto)

Ruim 6 jaar ben ik secretaris van het Dagelijks Bestuur van het CDA geweest. Ik heb in die periode onze statuten en reglementen gemoderniseerd en heb meegedacht over het vernieuwingsplan ́the winning mood ́. Als voorzitter van het CDA wil ik de partijvernieuwing snel en koersvast uitvoeren en leiding geven aan dat proces. Daarvoor is iemand nodig die de partij van binnen en buiten kent, die een koers durft uit te zetten en anderen kan enthousiasmeren om er samen voor te gaan. 

Als secretaris ken ik het CDA tot in de haarvaten. Als ondernemer ben ik dagelijks bezig met veranderprocessen, leiding geven en anderen betrekken. Met al mijn ondernemers-, levens- en bestuurlijke ervaring ben ik de voorzitter die duidelijk is en strategische lijnen uitzet. Maar die ook oog heeft voor anderen, luistert, mensen in hun kracht zet en een teamspeler is.

(tekst loopt door onder de foto)

Om aan het nieuwe CDA te bouwen, zet ik als voorzitter in op Verdiepen, Vernieuwen en Verbreden

Verdiepen door een boodschap te vertellen die iedereen aanspreekt. Een helder verhaal dat is gebaseerd op de vertrouwde uitgangspunten en input van mensen binnen en buiten de partij en korte, actuele stukken van het Wetenschappelijk Instituut. 

Vernieuwen door ideeën van binnen en buiten de partij op te halen en mee te nemen en de partijvernieuwing snel en goed uit te voeren. Wij moeten meer naar buiten toe om de mensen op te zoeken, naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan. 

Verbreden door een beter en divers HRM beleid dat zich richt op scouting, ontwikkelen en coachen van jong en ouder talent. Door elke doelgroep, echt iedereen, de gelegenheid te geven een plek in te nemen binnen en bij te dragen aan de brede volkspartij. 

Ik wil dit opbouwen. Voor ons allen en voor de toekomst van onze mooie partij. 

Groet Rutger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.