Rutger gaat werken aan een veelzijdig CDA. Een CDA dat luistert naar de ideeën en meningen van de leden. Met herkenbare, maar opgepoetste uitgangspunten. Een partij die er voor alle mensen is in de samenleving.

Daarom zet Rutger vol in op Verdiepen, Vernieuwen en Verbreden:

Verdiepen

Er is een herkenbaar CDA-geluid nodig dat een brede doelgroep aanspreekt. Een boodschap die voortkomt uit de diepgewortelde uitgangspunten gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap. Maar dan zo verwoord en op een toon die alle Nederlanders aanspreekt. Een heldere christendemocratische visie die vanuit idealen de politiek beïnvloedt. Die visie wordt gebaseerd op uiteenlopende meningen van mensen binnen en buiten de partij. Die mensen moet het CDA binden en boeien, door voortzetting en uitbouwen van CDA500 en CDA1000 en lokale initiatieven. En door het Wetenschappelijk Instituut efficiënt in te zetten voor praktische uitwerkingen van actuele thema’s. 

Vernieuwen

Sommige tradities worden gekoesterd, maar vernieuwen betekent ook veranderen. Er moet meer focus komen op de ontwikkeling van lokale afdelingen. En ruimte om lokaal inhoudelijk een eigen koers te varen binnen de uitgangspunten van het CDA. Kennis en expertise van anderen buiten het CDA is zeer welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van de partij. Er wordt geïnvesteerd in technische en digitale mogelijkheden voor meer inspraak en discussie vanuit leden. Daar waar nodig is er ondersteuning van provinciale netwerken. Partij activiteiten moeten meer worden ingericht op elkaar ontmoeten en waardering voor de leden. En essentieel is dat op elk bestuursniveau het CDA meer naar buiten gaat om mensen op te zoeken en mee in gesprek te gaan. 

Verbreden

Bij het CDA moet iedereen zich thuis voelen. Ook vrouwen, ondernemers, minderheden en jongeren passen binnen een veelzijdig en divers CDA. Een CDA waar stad en regio zich in kunnen vinden. Iedereen krijgt de gelegenheid om bij te dragen aan standpunten en thema’s die voor hen belangrijk zijn. Voor de groei en professionalisering van de partij is een beter HRM- beleid nodig met scouting om talent te ontdekken en mensen op de juiste plek in te kunnen zetten. Nieuw en ouder talent mag vertrouwen op goede coaching en professionalisering via opleidingen van de CDA Academy en de CDA Young Academy. 

Bekijk mijn video

Klik hier


Het CDA is een echte middenpartij, die altijd rekening houdt met verschillende meningen. Wij willen de wereld zo schoon en saamhorig mogelijk doorgeven aan de toekomstige generaties. En wij geloven als christendemocraten in de kracht van de samenleving, waarbij wij die samenleving toevertrouwen aan burgers, organisaties, scholen en gemeenschappen. De overheid heeft wel de verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, rechtsspraak en democratie. En de overheid zorgt voor wie niet in staat is om voor zichzelf te zorgen. 

Onze partij verkeert in een uitdagende fase. Een afnemend ledenaantal en minder financiën vragen om actie. Ook discussie over de koers op middellange termijn wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Of het CDA nu in de regering zit of niet, die koers moet steeds besproken en bijgesteld worden. Wij moeten steeds uit kunnen leggen waarom wij voor een bepaalde richting kiezen. 

Wij staan dan ook voor een grote uitdaging. Een avontuur dat wij de partijvernieuwing noemen. Het CDA moet weer gaan bruisen. Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan. En gaan doen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.