24 december 2022

Tweede Kamer wil spoedeisende hulp open houden

De spoedeisende hulp moet ook in minder dichtbevolkte regio's, zoals Goeree-Overflakkee, openblijven. De hele Tweede Kamer steunt een motie van CDA en GroenLinks om bij locaties voor de spoedeisende hulp ook rekening te houden met de leefbaarheid en nabijheid van zorg voor mensen.

De Kamer is erg bezorgd over het plan van het kabinet om de 45-minutennorm los te laten en acute zorg op bepaalde plekken te concentreren. Op dit moment is de norm dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen worden gebracht.

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA): “Regionale ziekenhuizen staan op veel plaatsen onder druk. Ik ben het eens met de minister dat om goede (acute) zorg te borgen er meer moet worden samengewerkt. Maar de nabijheid van een vertrouwde spoedeisende hulp in de buurt is wel van belang. Niet alleen vanwege de leefbaarheid van een regio en goed bereikbare zorg, maar ook omdat het regionale ziekenhuis een netwerk heeft met bijvoorbeeld de huisarts die de patiënt kent. Vooral met het oog op een groeiende groep ouderen, wordt dat belang in de toekomst alleen maar groter.”

Lokaal CDA in actie voor behoud ziekenhuis en SEH op het eiland

Na het bekend worden van de conceptversie van deze plannen in augustus zijn er door Ellen van Rossum (raadslid CDA Goeree-Overflakkee) schriftelijke vragen gesteld aan het college omdat bij het lokale CDA grote zorgen leven over de gevolgen hiervan voor de spoedeisende hulp van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. “We beseffen namelijk heel goed hoe belangrijk de spoedeisende hulp is voor ons eiland. Natuurlijk om de juiste zorg dichtbij te hebben, maar ook voor de bestaanszekerheid van het ziekenhuis en de werkgelegenheid op ons eiland”, zegt Van Rossum.

Ook werden door het lokale CDA de contacten over deze problematiek gelegd met de fracties in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer van het CDA, onder andere door voormalig wethouder en kandidaat-Statenlid Tea Both-Verhoeven uit Dirksland. Both: “We zijn heel blij met de goede contacten met Joba van den Berg en dat zij deze motie heeft ingediend met unanieme steun van de hele Tweede Kamer. Wij blijven ons inzetten voor behoud van het ziekenhuis en de spoedeisende hulp op het eiland.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.