Deze week was er een algemeen overleg over de ouderenzorg. De CDA-fractie beoordeelt de plannen van het kabinet rond de ouderenzorg en de verpleeghuiszorg of ze bijdragen aan het op orde brengen van de basis van de zorg. CDA woordvoerder ouderenzorg Evert Jan Slootweg had wat dat betreft nog wel een aantal kritische vragen voor de minister van VWS.

Minder verpleeghuisopnames
Uit de ZorgCijfersMonitor blijkt dat steeds minder mensen worden opgenomen in het verpleeghuis.
In 2013 werden nog ruim 48 duizend mensen in een verpleeghuis opgenomen, in 2016 waren dat nog geen 41.000. Is deze dalende lijn een trend die de komende jaren doorzet, of gaat dit stoppen binnenkort, wilde Slootweg weten. Daarnaast was hij benieuwd of er een relatie bestaat tussen het dalend aantal verpleeghuisbedden en het stijgend aantal Eerstelijnsverblijf-bedden (ELV). In 2016 maakten 30.000 personen gebruik van de ELV. Het is de bedoeling dat mensen na verblijf in een ELV weer naar huis terugkeren. Slootweg wilde graag weten hoe groot die groep is, en hoeveel mensen vanuit een ELV in een verpleeghuis terechtkomen. Volgens minister de Jonge gaat van de 30.000 mensen die in een ELV bed terecht komen 50% weer naar huis, 25% gaat door/ blijft in het verpleeghuis en 25% komt te overlijden.

De basis op orde brengen
Als gevolg van het kwaliteitskader is dit jaar 435 miljoen extra beschikbaar om meer zorgverleners aan te nemen. Een grote uitdaging, aldus Slootweg. ”De oproep van de minister richting werknemers van de Kijkshop om zich om te laten scholen naar een baan in de zorg, is origineel. Maar wat is de achtergrond van deze oproep? Is dat een gevolg van het feit dat de opleidingen te weinig mensen afleveren en er te weinig mensen met een verleden in de zorg zich melden? Zo ja, gaat de minister een wervings/omscholingplan ontwikkelen om te kiezen voor een baan in de zorg, of ligt de eerste verantwoordelijkheid bij werkgevers in de zorg?”

Krimpregio’s
Slootweg wees erop dat ook andere factoren hierbij een rol kunnen spelen. Zo bracht hij in het kerstreces een bezoek aan een verpleeginstelling in Noord-Groningen, een krimpregio. “Daar maakt men zich zorgen of men wel snel genoeg mensen kan aantrekken. Wordt er ook geld teruggevorderd als een instelling er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om mensen aan te trekken, maar daar niet in slaagt, omdat de regio niet in trek is?” De minister gaat er vooralsnog van uit dat ook in krimpregio’s instellingen de open plekken op kunnen vullen. Bijvoorbeeld door mensen meer uren te laten werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.