Zoeken

Standpunt

Bijstand

Bijstand (verkiezingsprogramma 2014 - 2018)

Vanaf 2015 kunnen gemeenten mensen in de bijstand verplichten een tegenprestatie te leveren voor het ontvangen vaneen uitkering.
Daarbij moet allereerst gekeken worden wat mensen kunnen.
De gemeente met zorgen voor genoeg activiteiten.

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA