Zoeken

Standpunt

AWBZ

De AWBZ verzekert alleen onafhankelijk voorgeschreven langdurige verzorging en verpleging. Alle onderdelen die niet met zorg te maken hebben, zoals wonen, verblijf en begeleiding, verdwijnen uit de AWBZ. Een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding die verbonden is met de 24-uurs zorg.

 

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig de regie over hun zorg kunnen voeren. Familie, vrienden en buurtgenoten spelen hierbij een essentiële rol. Als mensen individueel hun zorgverleners kunnen kiezen, kan er ruimte ontstaan voor kleinschalige zorgprojecten waarbij de individuele zorgvraag centraal staat. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken.

 

September 2013

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA