Zoeken

Standpunt

Defensie

Defensie

Nederland speelt een actieve rol binnen de NAVO. Dat blijft noodzakelijk voor bescherming van ons grondgebied, de wereldwijde verdediging van Nederlandse belangen en bevordering van de internationale rechtsorde. Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig.

De defensiesamenwerking met partnerlanden wordt voortgezet en uitgebreid, om te beginnen in Europa. Dat vergroot de slagkracht. De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij.

Januari 2014

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2014 CDA