Zoeken

Standpunt

Pesten

Discriminatie

Wij vinden dat slachtoffers van discriminatie op dit moment nog onvoldoende worden beschermd. Vooral de discriminatie van homo’s neemt de laatste jaren toe en dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. 

Wij hechten veel waarde aan artikel 1 van de Grondwet, een grondrecht dat iedereen insluit. Daarom moet de overheid actief optreden tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke andere grond dan ook. 

Wij vinden dat mensen die zich schuldig maken aan discriminatie daarvoor moeten worden vervolgd en een zwaardere straf moeten krijgen. Ook moeten deze daders worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden, zodat ze beseffen hoeveel leed ze teweeg brengen bij hun slachtoffers.

Januari 2014

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2014 CDA