Zoeken

Standpunt

Ouderen

Uit de doorberekeningen van verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het CDA met haar plannen de ouderen in Nederland het meest ontziet.  Dat is een bewuste keus. We leggen de rekening van de crisis niet bij de ouderen neer. Het CDA is de enige partij die zich sterk maakt om de langdurige zorg in de AWBZ als een verzekerd recht te behouden. 

Oudere werknemers
Maar wij doen meer voor ouderen, vooral ook voor oudere werknemers. Juist in een tijd van crisis, waarin oudere mensen steeds moeilijker aan het werk komen, is het van belang om ouderen enige inkomenszekerheid te bieden.

In geen geval eigen huis opeten!
Voor oudere werknemers met een eigen huis bestaat deze inkomenszekerheid op dit moment in de vorm van twee wetten: de IOAW en de IOAZ. De IOAW is de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers. De IOAZ is de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Deze twee wetten zorgen ervoor dat werkloze ouderen vanaf 50 jaar, na afloop van hun WW-uitkering hun eigen huis niet hoeven op te eten. 

De VVD, PvdA, D66 en Groen Links willen de IOAW en IOAZ afschaffen. Ouderen zonder werk moeten van VVD, PvdA en D66 en Groen Links eerst hun huis opeten, voordat zij een beroep kunnen doen op de bijstand.

Handen af van de IOAW en IOAZ!

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) blijft tot 2020 bestaan. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Het CDA wil de IOAW en IOAZ behouden, juist in tijd van crisis, om de volgende redenen:

• Inkomenszekerheid voor mensen die jaren voor hun huis hebben gespaard, of deze bijna hebben afgelost.

• Het bevordert de mobiliteit. Oudere werknemers gaan makkelijker solliciteren, als ze weten dat zij bij mogelijk ontslag in elk geval niet hun huis niet uit hoeven.

• Het voorkomt dat er nog meer problemen op woningmarkt ontstaan, zoals gedwongen verkoop. 

Handhaven premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen aannemen

Bij het aannemen van werknemers ouder dan 50 jaar, krijgt een werkgever gedurende 3 jaar een premiekorting van 6500 euro per jaar. De overheid stimuleert met deze regeling werkgevers om meer oudere werknemers in dienst te nemen. Het CDA wil deze regeling voortzetten omdat 50-plussers die werkloos raken, moeilijk weer een baan vinden.

2015

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA