Zoeken

Standpunt

Klimaat

Iedereen moet bijdragen aan een verbetering van het klimaat. De provincie gaat zelf het goede voorbeeld geven door als opdrachtgever en inkoper van goederen en diensten alleen nog maar duurzaam in te kopen. In 2015 koopt de provincie 100% duurzaam in.
Bij aanbestedingen van autoleasecontracten geeft de provincie voorkeur aan duurzame auto's.

Gelderland wordt doorsneden door een aantal grote rivieren. De klimaatveranderingen leiden ertoe dat de normen voor bescherming van de bevolking zonder extra maatregelen niet worden gehaald. De kans op zowel overstromingen als langdurige droogte neemt toe. Naast de veiligheid van water vindt het CDA de kwaliteit van het oppervlaktewater uit het oogpunt van volksgezondheid, hygiëne en het leefmilieu van groot belang.

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA