Zoeken

Standpunt

Onderwijs

Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Het CDA wil (jonge) mensen optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Maar ook dat ze leren dat burgerschap iets anders is dan ‘klant-zijn’ van de samenleving. Het CDA wil investeren in talent, van speciaal onderwijs tot en met de universiteit. Ieders talent is waardevol. Niemand mag de school verlaten zonder een diploma. 

Onderwijs is van de samenleving: van de ouders, van de buurt en van de leerkrachten. Het CDA vindt dat onderwijs ambitieus hoort te zijn. Het CDA kiest er in deze economisch moeilijke tijd bewust voor om te investeren in onderwijs en onderzoek. 

Voor het CDA geldt als uitgangspunt van het onderwijs dat we de basis op orde willen hebben en de lat omhoog. We verlangen van iedereen in het onderwijs extra inzet en willen af van dezesjescultuur. We willen wel de basisbeurs in stand houden. Want het is niet goed, als jongeren met een enorme schuld op de arbeidsmarkt komen. 

Belangrijkste maatregelen: 

Primair en voortgezet onderwijs

 • Versterking van de kwaliteit van leraren. We willen gerichte investeringen om meer leraren om te scholen tot 1e-graads docent. 

• Het CDA wil een groep 0 voor 3-jarigen met een taal- en ontwikkelingsachterstand. We moeten vroeg investeren in kinderen met een taalachterstand. 

• We willen investeren in bijvoorbeeld extra huiswerkbegeleiding, bijlessen of Summer schools om daarmee het zittenblijven van leerlingen terug te dringen. Daarnaast komt er extra geld beschikbaar voor excellente leerlingen. 

• We willen extra investeren om basisscholen te behouden in krimpgebieden.

 Beroepsonderwijs

 • Wij willen sterke vakopleidingen en ambachtsscholen. 

• We stimuleren investeringen door bedrijfsleven in het onderwijs.

 Hoger onderwijs 

• Wij willen de studiebeurs behouden, ook voor de masterfase, en zijn tegen het leenstelsel. 

• De studiebeurs krijgt een jaarlijkse toets op basis van studieprestatie om studenten te stimuleren efficiënter te studeren. De langstudeermaatregel wordt daarmee ingetrokken. 

Januari 2014

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA