Zoeken

Standpunt

Zorg

De vestiging en ontwikkeling van een kennisinstituut op het gebied van de zorg in de Care Valley Veluwe wordt gestimuleerd.Met een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken in de Gelderse bevolking is preventie, maar ook zelfredzaamheid, van een gestaag groeiend belang. Dit speelt zich voor een groot deel af op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg.

Het CDA wil hierin innovatieve projecten ondersteunen.Voorkomen moet worden dat kwetsbare groepen en personen slachtoffer worden van decentralisatie vanuit Den Haag.
Provinciale regie op het decentralisatieproces is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit van zorg te blijven borgen.Thuisgeven in Gelderland blijft onze financiële steun houden.
Dat geldt ook voor de palliatieve zorg.Door de vergrijzing, een toenemende zorgvraag en gezondheidsdenken blijft innovatie in de zorg noodzakelijk.

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA