Zoeken

Standpunt

Bemoeizorg

Er is een kleine groep mensen die zelf geen zorg vraagt, maar die wel zorg nodig heeft. Door het uitblijven van tijdige hulp kunnen lichamelijke en geestelijke ziekten verergeren. De gevolgen zijn dan groot. Als iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt is ‘bemoeizorg’ wenselijk. Bij bemoeizorg staan hulpverleners om een individu heen uit compassie met de persoon in kwestie. Maar ook om eventuele overlast te beperken. Een integrale aanpak van de hulpverlening is nodig. Daarom wil het CDA dat als mensen de regie op het eigen leven verliezen en mantelzorg niet meer werkt, de gemeente de regie in handen neemt en maatschappelijke partners mobiliseert om dat individueel probleem op te lossen.

 

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA