Zoeken

Standpunt

Euthanasie

Ieder mensenleven is volwaardig, ook als het een kwetsbaar leven is. Wij vinden daarom dat de menselijke waardigheid van mensen altijd gegarandeerd moet zijn. Of ze nu thuis zijn of in een zorginstelling. 

De meeste zorg krijgen mensen aan het eind van hun leven. Het CDA wil dat mensen zelf mogen kiezen waar ze die zorg willen krijgen: thuis, in een hospice of in een zorginstelling. 

De Euthanasiewet werkt goed in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat elk geval van euthanasie wordt gemeld. Dat gebeurt nog niet altijd terwijl dit wel zou moeten. 

Wij vinden palliatieve zorg erg belangrijk. Dit is de zorg voor mensen die ongeneeslijk en levensbedreigend ziek zijn. Er is ook veel aandacht voor de psychische kant van het ziek-zijn. Door het verbeteren van deze zorg is het aantal gevallen van euthanasie gedaald.

 

2015

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA