Zoeken

Standpunt

Studiefinanciering

Het CDA wil de basisbeurs in de huidige vorm in stand houden. Daardoor blijft het hoger onderwijs voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. Studiefinanciering is gemeenschapsgeld. Dat betekent dat wij wel van studenten vragen om hier verantwoord mee om te gaan.

Toegankelijkheid
Het Nederlandse stelsel van studiefinanciering is er op gericht om zoveel mogelijk studenten de kans te geven om te studeren. Dankzij de studiefinanciering kunnen ook kinderen van ouders met een laag inkomen studeren en zo hun talenten ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking heeft. Het CDA wil blijven investeren in een breed- en hoogopgeleide bevolking. Dit is namelijk de beste garantie om onze welvaart ook in de toekomst op peil te houden.

Handen af van de basisbeurs!
Het CDA wil de basisbeurs houden in zowel de bachelor- als masterfase. Dat komt het studeren ten goede en voorkomt dat studenten hele hoge schulden opbouwen.

Wij zien niets in een sociaal leenstelsel als vervanging van de basisbeurs. Een sociaal leenstelsel heeft meer nadelen dan voordelen. Zonder die basisbeurs zullen veel middelbare scholieren er voor kiezen om niet te gaan studeren en direct te gaan werken. Studeren komt later wel, denken ze dan, maar van uitstel komt afstel. Dat is zonde van het talent. Of jongeren gaan werken naast hun studie om hun studie te betalen, in plaats van geld te lenen. Dat levert weer een studievertraging op, zodat het de overheid uiteindelijk meer geld kost dan het oplevert. Er zijn ook ouders die willen voorkomen dat hun kinderen met een stevige schuld komen te zitten. Zij gaan de hele studie van hun kind zelf betalen. Dat betekent een flinke aantasting van de koopkracht voor ouders uit de middeninkomens. Daarom: handen af van de basisbeurs!

Januari 2014

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA