Zoeken

Standpunt

Natuurbeleid

Onze natuur en ons landschap zijn heel karakteristiek voor Nederland, dat willen we graag zo houden. Het CDA staat achter de doelstelling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarbij losliggende natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden. De natuur moet op regionaal niveau goed worden beheerd en beschermd,  in lijn met Europese regelgeving.  De belangen van de verschillende gebruikers binnen een gebied (zoals natuurbeheerders, agrariërs, recreanten of ondernemers) moeten zoveel mogelijk in overleg op elkaar worden afgestemd. 

Het CDA wil dat het beheer betaalbaar is, en dat de gebieden bij voorkeur worden beheerd door mensen uit de directe omgeving zoals agrariërs, particulieren en recreatieondernemers. Door het beheer, behoud en ontwikkeling van de natuurgebieden in handen van de direct betrokkenen te leggen voorkom je onteigeningen, onnodige verplaatsing van activiteiten en planologische schade.

2015

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA