Zoeken

Standpunt

Veehouderij

Op het gebied van de veehouderij komt het CDA in de eerste plaats op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gebeurt. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd. Beslissingen over de vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten op lokaal en regionaal niveau worden genomen. Provincies en gemeenten bepalen dus zelf welke veehouderijen zich in hun gebied mogen vestigen, waar ze zich mogen vestigen en hoe groot ze mogen zijn.

 


2015

Deel dit standpunt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA