Het CDA is voorstander van de manier hoe abortus op dit moment in ons land is geregeld. Het is belangrijk om ongewenste zwangerschappen in de eerste plaats zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in goede voorlichting. Zeker jongeren moeten tijdig worden voorgelicht over relaties en het risico om ongewenst in verwachting te raken. Hierbij moet niet alleen de mogelijkheid van een abortus worden besproken, maar ook alternatieven.

Voor het CDA geldt dat elk menselijk leven telt en daarom bescherming verdient; ook het ongeboren leven. Daarnaast staat voor ons het omzien naar de ander en barmhartigheid voor een vrouw in nood als gevolg van een onbedoelde zwangerschap centraal. Aan haar moet hulp worden geboden en ruimte om zelf een afweging te maken. Wat het CDA betreft is het niet aan een overheid om te oordelen of te beslissen. De vrouw beslist, binnen een zorgvuldige procedure die houvast biedt voor vrouw en arts en recht doet aan de waarden van bescherming van het ongeboren leven enerzijds en  van de vrouw in nood anderzijds.

Een vrouw die een abortus overweegt, kan zich (tot 24 weken) tot een arts wenden. Een arts moet zorgen voor goede informatievoorziening. Om een goede keuze te kunnen maken bij deze moeilijke beslissing krijgt een vrouw vijf dagen bedenktijd. Voor het CDA zijn deze vijf dagen een essentieel onderdeel van het proces rondom abortus.

Abortus valt onder de Wet afbreking zwangerschap (WAZ). Het CDA staat achter de uitgangspunten van deze wet: het bieden van bescherming aan ongeboren leven en hulp bieden aan vrouwen die zich als gevolg van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.